จำนวนผู้เข้าชม 47 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 25/05/2561
No.62997 ธวัลรัตน์ เล็กศิริรัมย์ (แนท)
No.62997 ธวัลรัตน์ เล็กศิริรัมย์ (แนท) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศึกษาอยู่ชั้น : ปี4

แนะนำเพิ่มเติม :
--ประวัติติวเตอร์--
ติวเตอร์ แนท
ชื่อ นางสาว ธวัลรัตน์  เล็กศิริรัมย์

กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์

เบอร์โทรศัพท์ 0616476605

ประสบการณ์สอน
- ติวสอบเข้าม.1 ร.ร.สวนกุลาบและ รร.สตรีวิทยา วิทยาศาสตร์
-สอนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3 ร.ร.สตรีวิทยา
สอบคะแนน GAT ไทยเต็ม 150 เต็ม

สไตล์การสอน
- มีแนวข้อสอบย้อนหลัง หลาย พ.ศ หลายโรงเรียนดังๆ ใน กทม. เช่น สวนกุลาบ  สตรีวิทยา เซนโย
- มีข้อสอบวัดผล เพื่อเพิ่มเกรด
- คณิตศาสตร์ เน้น พื้นฐานให้เข้าใจก่อน และมีเทคนิคสูตรลัด คณิตคัดเร็ว
- วิทยาศาตร์ เน้นความเข้าใจ เนื้อหาแน่น มีแบบฝึกหัดท้ายบท ทดสอบความเข้าใจนางสาว ธวัลรัตน์  เล็กศิริรัมย์

กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์

เบอร์โทรศัพท์ 0616476605

ประสบการณ์สอน
- ติวสอบเข้าม.1 ร.ร.สวนกุลาบและ รร.สตรีวิทยา วิทยาศาสตร์
-สอนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3 ร.ร.สตรีวิทยา
สอบคะแนน GAT ไทยเต็ม 150 เต็ม

สไตล์การสอน
- มีแนวข้อสอบย้อนหลัง หลาย พ.ศ หลายโรงเรียนดังๆ ใน กทม. เช่น สวนกุลาบ  สตรีวิทยา เซนโย
- มีข้อสอบวัดผล เพื่อเพิ่มเกรด
- คณิตศาสตร์ เน้น พื้นฐานให้เข้าใจก่อน และมีเทคนิคสูตรลัด คณิตคัดเร็ว
- วิทยาศาตร์ เน้นความเข้าใจ เนื้อหาแน่น มีแบบฝึกหัดท้ายบท ทดสอบความเข้าใจ No.62997 ธวัลรัตน์ เล็กศิริรัมย์ (แนท)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ