จำนวนผู้เข้าชม 426 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 30/05/2561
No.63042 ภเสฐ เวโรจน์ (ครูหมู)
No.63042 ภเสฐ เวโรจน์ (ครูหมู) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : วิศวไฟฟ้า ม.เชียงใหม่

แนะนำเพิ่มเติม :
ครูหมูครับ ครูรับสอนพิเศษ วิชาฟิสิกส์ ม.4-ม.6, SAT Subject TEST : Physics เดี่ยว&กลุ่มย่อย นักเรียนหลักสูตรธรรมดา English Program และ International School สไตล์การสอน เน้นปูพื้นฐาน ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและสนุกกับการเรียนวิชาฟิสิกส์ เนื้อหาที่เรียน ได้แก่ กลศาสตร์ ไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก การเคลื่อนที่และสมบัติคลื่น ให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ ในแต่ละเรื่องเข้าด้วยกัน นำฟิสิกส์มาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ทำข้อสอบที่โรงเรียน และใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สถานที่สอน
ที่ร้านครัวในสวน อ่างเก็บน้ำบางพระ (บ้านครู) หรือ สถานที่ที่นักเรียนสะดวก แถวชลบุรี บางพระ ศรีราชา บางแสน

สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ครับ
(ครูหมู วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ไฟฟ้ากำลัง ม.เชียงใหม่)
Mobile : 0854408998
Line : 0854408998 No.63042 ภเสฐ เวโรจน์ (ครูหมู)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ