จำนวนผู้เข้าชม 72 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 31/05/2561
No.63056 ศุรวีร์ กลิ่นศิริสุคนธ์ (แม้ว)
No.63056 ศุรวีร์ กลิ่นศิริสุคนธ์ (แม้ว) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แนะนำเพิ่มเติม :
ภาษาไทยไม่ยากอย่างที่คิด
เรียนภาษาไทยให้สนุกแบบ ไม่มีผู้เรียน ไม่มีผู้สอน เราจะมาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ไปด้วยกัน
พื้นฐานที่ดีจะนำไปสู่การต่อยอดที่ก้าวไกล

มีประสบการณ์ในการ แนะนำเทคนิคกาออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องตามอักขระวิธี ให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป ในโครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน เป็นระยะเวลา 2 ปี

มีความมุ่งหมายในการสอนเสริม เพื่อปูพื้นฐาน ปรับพื้นฐาน วิชาภาษาไทย และพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยให้แก่ เยาวชน บุคคลทั่วไปและชาวต่างชาติที่สนใจ No.63056 ศุรวีร์ กลิ่นศิริสุคนธ์ (แม้ว)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ