จำนวนผู้เข้าชม 53 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 04/06/2561
No.63071 นภชนินทร์ คงสาธิตพร (นิปุน)
No.63071 นภชนินทร์ คงสาธิตพร (นิปุน) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศึกษาอยู่ชั้น : ปี 2

แนะนำเพิ่มเติม :
พูดคุยกันก่อนได้ครับ ปกติเป็นคนจริงจังกับการสอนครับ อยากให้คนที่เรียนได้สิ่งที่ควรจะได้จริงๆ สนใจติดต่อก่อนได้นะครับ :)
ผลงานระดับมัธยมปลาย:
- นักเรียนทุน หลักสูตรวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
- เข้าค่ายอมรบโอลิมปิกวิชาการ สาขาฟิสิกส์ ค่าย1
- รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟิสิกส์สัปประยุทธ์
  กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟิสิกส์สัป
  ประยุทธ์ระดับชาติ
- รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันฟิสิกส์สัปประยุทธ์
  ระดับชาติ
ผลงานระดับอุดมศึกษา:
- นักศึกษาทุนศรีตรังทอง คณะวิทยาศาสตร์
ประสบการณ์สอน:
- สอนนักเรียนม.ปลาย เตรียมสอบเข้าอบรมฟิสิกส์
   ค่าย1
- การจัดสอนกลุ่มใหญ่ และกลุ่มย่อยภายในคณะ
  วิทยาศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ No.63071 นภชนินทร์ คงสาธิตพร (นิปุน)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ