จำนวนผู้เข้าชม 26 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 12/06/2561
No.63120 ทัตพงศ์ ตั้งจิตเที่ยงตรง (เพชร)
No.63120 ทัตพงศ์ ตั้งจิตเที่ยงตรง (เพชร) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชีบัณฑิต
ศึกษาอยู่ชั้น : ขึ้นปี3

แนะนำเพิ่มเติม :
สอนแบบเป็นกันเอง น้องๆไม่ต้องเกร็ง เน้นให้เข้าใจ ไม่เข้าใจตรงไหนถามได้เลย สอนเทคนิคต่างๆ No.63120 ทัตพงศ์ ตั้งจิตเที่ยงตรง (เพชร)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ