จำนวนผู้เข้าชม 19 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 12/06/2561
No.63134 อรรถสิทธิ์ ขจรรุ่งศิลป์ (อรรถ)
No.63134 อรรถสิทธิ์ ขจรรุ่งศิลป์ (อรรถ) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนะนำเพิ่มเติม :
ประวัติการศึกษา
>>ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
>>เรียนต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
ประวัติการทำงาน
>>Production Engineer เป็นเวลา 2 ปี
>>Business Development เป็นเวลา 4 ปี จนถึงปัจจุบัน
.
ประวัติการสอน
1. คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. คณิตศาสตร์ สถายันอินเตอร์ No.63134 อรรถสิทธิ์ ขจรรุ่งศิลป์ (อรรถ)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ