จำนวนผู้เข้าชม 85 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 12/06/2561
No.63140 ชนาธิป ตติยการุณวงศ์ (ตั้ม)
No.63140 ชนาธิป ตติยการุณวงศ์ (ตั้ม) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : Columbia University in the City of New York / Political Science and Social Anthropology

แนะนำเพิ่มเติม :
สวัสดีครับ ผมเป็นนักศึกษาจบใหม่ด้วยเกียรตินิยมสูงสุดจาก Columbia University ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก รับสอนภาษาอังกฤษ สังคมและความถนัดรัฐศาสตร์ ตั้งแต่ระดับม.ต้นจนถึงมหาวิทยาลัย ใช้สอบเข้า เพิ่มคะแนนสอบ ใช้ในชีวิตประจำวันหรือเรียนในมหาวิทยาลัยก็ได้ครับ


ประวัติการศึกษา:
- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (Gifted Program)
- ปริญญาตรีควบสองใบจาก Columbia University และ Paris Institute of Political Science ด้าน Political Science และ Social Anthropology (รัฐศาสตร์กับมานุษยวิทยา)
- เกียรตินิยมสูงสุด (Summa Cum Laude) เกรดเฉลี่ยรวม 3.92 เกรดเฉลี่ยวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 4.0/4.0
- ทุนเรียนดีจากมหาวิทยาลัย Columbia University
- วิชา Writing และ Literature ที่เรียนกับเจ้าของภาษาได้ A ทั้งหมด
- ได้รับรางวัล Departmental honors จากงานวิจัยที่คณะมานุษยวิทยาของ Columbia University No.63140 ชนาธิป ตติยการุณวงศ์ (ตั้ม)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ