จำนวนผู้เข้าชม 415 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 12/06/2561
No.63172 อรอุษา แซ่เล้า (พลอย)
No.63172 อรอุษา แซ่เล้า (พลอย) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : มนุษย์ศาสตร์ ภาษาจีน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศึกษาอยู่ชั้น : ปริญญาตรี

แนะนำเพิ่มเติม :
- No.63172 อรอุษา แซ่เล้า (พลอย)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ