จำนวนผู้เข้าชม 78 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 12/06/2561
No.63173 ณัฐกานต์ ธรรมติกานนท์ (ณัฐ)
No.63173 ณัฐกานต์ ธรรมติกานนท์ (ณัฐ) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

แนะนำเพิ่มเติม :
- No.63173 ณัฐกานต์ ธรรมติกานนท์ (ณัฐ)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ