จำนวนผู้เข้าชม 148 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 27/06/2561
No.63229 Tanaporn Yoomanthamma (Fair)
No.63229 Tanaporn Yoomanthamma (Fair) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : วิทยาศาสตร์

แนะนำเพิ่มเติม :
เน้นพื้นฐานความเข้าใจ มองเป็นภาพ ต่อยอด เชื่อมโยง กับตัวอย่างที่เข้าใจง่าย, มีประสบการณ์สอนเด็กที่มีหลายพื้นฐาน, ใจดี, จบโท คณะวิทย์ฯ จุฬาฯ No.63229 Tanaporn Yoomanthamma (Fair)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ