จำนวนผู้เข้าชม 145 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 02/07/2561
No.63264 จักษวัชร์ สง่าวิทยากร (เต้)
No.63264 จักษวัชร์ สง่าวิทยากร (เต้) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศึกษาอยู่ชั้น : ปริญญาเอก

แนะนำเพิ่มเติม :
รับสอนพิเศษ :
- คณิตศาสตร์ ประถมและ ม.ต้น
- ฟิสิกส์ ม.ปลาย
- เคมี ม.ปลาย
- เคมีทั่วไป 1-2 มหาวิทยาลัย
- เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน มหาวิทยาลัย
*ติวสอบกลางภาคและปลายภาคเพื่อเพิ่มเกรดในชั้นเรียน
*รับสอนทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม

การศึกษาผู้สอน :
- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
- ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
- เป็นนักศึกษาในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ทุนเรียนต่อเนื่องปริญญาตรี – ปริญญาเอก
*มีประสบการณ์สอนมากกว่า 6 ปี

แนวการสอน :
- เน้นการอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียดก่อนแล้วจึงสรุปย่อประเด็นสำคัญ
- ฝึกทำโจทย์ที่เกี่ยวข้องจากง่ายไปยากเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
-มีการทดสอบหลังเรียนจบในแต่ละบท

สถานที่สอน :
- พระราม 2 (วันเสาร์-อาทิตย์)
- คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) มหาวิทยาลัยมหิดล ติดกับ รพ.รามาธิบดี (เย็นวันจันทร์ถึงศุกร์)

อัตราค่าสอน :
แบบเดี่ยว
- ระดับประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย 300 บาท/ชั่วโมง
- ระดับมหาวิทยาลัย 350 บาท/ชั่วโมง
*เรียนขั้นต่ำ 2 ชั่วโมง/ครั้ง

ช่องทางการติดต่อ :
- โทร 0998072130
- LINE ID : hongtae_buu (สะดวกทางไลน์) No.63264 จักษวัชร์ สง่าวิทยากร (เต้)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ