จำนวนผู้เข้าชม 130 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 02/07/2561
No.63291 จุทาสิตา แต่บรรพกุล (เทียนเทียน)
No.63291 จุทาสิตา แต่บรรพกุล (เทียนเทียน) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : สาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล

แนะนำเพิ่มเติม :
จบการศึกษาจากสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยเกรดเฉลี่ยรวม 3.96
กำลังเข้าศึกษาต่อที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สละสิทธิ์ วิศวะ จุฬาฯ อินเตอร์ TCAS รอบ 2
สละสิทธิ์ บัญชี จุฬาฯ TCAS รอบ 3

ได้คะแนน SAT MATH2: 750/800 ตั้งแต่ Grade 11 ในการสอบครั้งแรก
ได้คะแนน O-net คณิตศาสตร์ 100/100 No.63291 จุทาสิตา แต่บรรพกุล (เทียนเทียน)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ