จำนวนผู้เข้าชม 135 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 18/07/2561
No.63400 วรรณพรรธน์ ภาษยะวรรณ์ (ปัน)
No.63400 วรรณพรรธน์ ภาษยะวรรณ์ (ปัน) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษาอยู่ชั้น : ปี 3

แนะนำเพิ่มเติม :
จบมัธยมปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สายศิลป์คำนวณ

ได้คะแนนการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย :
GAT : 272.5 (Part เชื่อมโยงได้ 150/150)
PAT1 : 128 (ในการสอบครั้งแรก)
O-NET Eng : 80, smart-I : 74.1
(สละสิทธิ์ บัญชี ธรรมศาสตร์)

ประสบการณ์การสอน
- วิชาคณิตศาสตร์ ม.ต้น ทบทวนเนื้อหาก่อนการสอบ
- วิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย สอบเข้า (PAT1)
- วิชาภาษาอังกฤษ ม.ต้น สอนเนื้อหา trick ในการทำข้อสอบ
- วิชาภาษาอังกฤษ  ม.ปลาย สอบเข้า (GAT Eng / เชื่อมโยง)

เป็นกันเอง มีอะไรคุยกันได้นะคะ
ยินดีให้คำปรึกษาพูดคุยค่ะ :) No.63400 วรรณพรรธน์ ภาษยะวรรณ์ (ปัน)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ