จำนวนผู้เข้าชม 86 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 23/07/2561
No.63415 สิริวิมล สมดี (แนน)
No.63415 สิริวิมล สมดี (แนน) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : วิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษาอยู่ชั้น : ปริญญาโท

แนะนำเพิ่มเติม :
จบปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี จากม.ศิลปากร เกียรตินิยมอันดับ 1 เกรดเฉลี่ย 3.79
ได้รับรางวัลเหรียญพระราชทานรางวัลเรียนดี ปี 2560 จากรัชกาลที่ 10 เนื่องจากมีผลการเรียนเป็นอันดับหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสอนคณิตศาสตร์ม.ปลาย pat1 o-net No.63415 สิริวิมล สมดี (แนน)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ