จำนวนผู้เข้าชม 50 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 23/07/2561
No.63426 สิริรัตน์ ธนพงศ์สมบูรณ์ (แป้ง)
No.63426 สิริรัตน์ ธนพงศ์สมบูรณ์ (แป้ง) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเวินโจว ประเทศจีน คณะมนุษยศาสตร์

แนะนำเพิ่มเติม :
จบปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ เอกภาษาจีน เกรดเฉลี่ย 3.56
จบปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยเวินโจว คณะมนุษยศาตร์ เอกวัฒนธรรมสร้างสรรค์
มีประสบการณ์การสอนภาษาจีนให้คนไทย และสอนภาษาไทยให้คนจีน No.63426 สิริรัตน์ ธนพงศ์สมบูรณ์ (แป้ง)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ