จำนวนผู้เข้าชม 36 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 01/08/2561
No.63448 ภวินท์ พันธุ์ศรีมงคล (ตี้)
No.63448 ภวินท์ พันธุ์ศรีมงคล (ตี้) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์
ศึกษาอยู่ชั้น : 1

แนะนำเพิ่มเติม :
ประวัติการศึกษา
-จบมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สาขา วิทย-คณิต-อังกฤษ ด้วยเกรด 3.8
-ได้ทุนแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 1ปี
-ปัจจุบัน กำลังศึกษาที่ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย No.63448 ภวินท์ พันธุ์ศรีมงคล (ตี้)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ