จำนวนผู้เข้าชม 152 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 01/08/2561
No.63467 ณัฏฐชัย กุลธรรมนิตย์ (ซันเต๋อ)
No.63467 ณัฏฐชัย กุลธรรมนิตย์ (ซันเต๋อ) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษาอยู่ชั้น : ปีที่ 4

แนะนำเพิ่มเติม :
ชื่อ ณัฏฐชัย กุลธรรมนิตย์
ชื่อเล่น ซันเต๋อ
เบอร์โทร 085-164-0552
ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.ปลายจากโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
ใจเย็น ไม่สอนเฉพาะเนื้อหาในห้องเรียน แต่สอนถึงเทคนิค และวิธีคิดของคนประสบความสำเร็จด้วย
สอนได้ทุกวิชาตั้งแต่ อนุบาลถึงประถม 6
สอนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
สอนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ม.ปลาย
สอน PAT 3
มีประสบการณ์การสอนคณิตศาสตร์
มัธยมที่ 1, 2, 3, 4 , 5 , 6
ประถม 1, 2, 3, 4, 5, 6
อนุบาล
ได้ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 220 คะแนน
ได้ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 168 คะแนน
ได้ GAT ความถนัดทั่วไป 226.25 คะแนน
ได้ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 134 คะแนน
PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 210 คะแนน
ได้ O-Net คณิตศาสตร์ 85 คะแนน
ได้ O-Net วิทยาศาสตร์ 70 คะแนน
ได้ O-Net ภาษาไทย 66 คะแนน
ได้ฟิสิกส์วิชาสามัญ 68 คะแนน
ได้คณิตศาสตร์วิชาสามัญ 78 คะแนน

สอบติดที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สอบติดที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบติดที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สอบติดที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สอบติดที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ No.63467 ณัฏฐชัย กุลธรรมนิตย์ (ซันเต๋อ)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ