จำนวนผู้เข้าชม 76 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 14/08/2561
No.63495 สุทธิรัตน์ ปัญญาเหมือง (ปาล์มมี่)
No.63495 สุทธิรัตน์ ปัญญาเหมือง (ปาล์มมี่) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : จบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์(เครื่องกล) หลักสูตรสองภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แนะนำเพิ่มเติม :
ชื่อ สุทธิรัตน์ ปัญญาเหมือง
ชื่อเล่น ปาล์มมี่ / มี่ อายุ26 ปี
จบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท
คณะวิศวกรรมศาสตร์(เครื่องกล) หลักสูตรสองภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


วิชาที่ถนัดสอน ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม ความถนัดทางวิศวกรรมและจินตคณิต
(สอนได้ทั้งหลักสูตรปกติและอินเตอร์)

ประสบการณ์การสอน7ปี:
-ติวเตอร์ประจำอยู่ที่ Clever Tutor
-ติวเตอร์ประจำอยู่ที่ IQ Plus house Tutor
วิชาที่สอนคือฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาและคณิตศาสตร์
-ติวเตอร์บ้านขยันเรียนสาขาหมู่บ้านสุขสันต์6  (สอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สังคม ม.ต้นและม.ปลาย)
-ติวเตอร์จินตคณิต Smart Brain  (ทั้งหลักสูตรปกติและอินเตอร์)
-ติวเตอร์บ้านครูยา รังสิตคลอง10 (สอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ต้นและม.ปลาย)
-ติวเตอร์Freelanceสอนตามบ้านและสอนออนไลน์ผ่าน Vedio Call (สอนม.ต้น  ม.ปลาย  และระดับมหาลัย)
-ติวเตอร์สอนออนไลน์ผ่าน Vedio Call เนื้อหาวิชาเฉพาะระดับมหาลัย
วิชา Math, Physics, Thermodynamics, Aerospace


ความสำเร็จของลูกศิษย์:
-ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงประถม
มีสมาธิและสามารถเข้าใจคณิตศาสตร์ได้ง่ายจากจินตคณิต เข้าใจวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันและการทดลองง่ายๆเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก

ระดับมัธยมศึกษา
-จากน้องที่ไม่เข้าใจวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สามารถเข้าใจได้ง่าย
-สอบผ่านในระดับคะแนนที่ดีเยี่ยม และมีผลการเรียนที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจ
-เข้าใจเนื้อหาการเรียนภาษาไทยได้มากขึ้น และมีเกรดเฉลี่ยวิชาภาษาไทยดีขึ้น

ระดับอุดมศึกษา
-สามารถเข้าใจเนื้อหาวิชา Math, Physics, Thermodynamics, Aerospace
และมีผลการเรียนดีขึ้น จนผ่านรายวิชาได้


*ลูกศิษย์สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แต่ละสถาบันดังนี้
คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตร
Aviation Institute, Rangsit University –(สภาบันการบิน)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าธนบุรี
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

*รับสอนทั้งคลาสเดี่ยวและกลุ่ม
เนื้อหาติวเพิ่มเกรดและความเข้าใจ
เนื้อหาติวสอบเข้าม.1 ม.4 และมหาวิทยาลัย

**สนใจปรึกษาเรื่องการสอบเข้าและวางแผนการเรียน
หรือสอบถามราคาเรียนได้ที่ 080-2392614 No.63495 สุทธิรัตน์ ปัญญาเหมือง (ปาล์มมี่)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ