จำนวนผู้เข้าชม 29 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 14/08/2561
No.63498 เสาวลักษณ์ ง่วนฉาย (ตังค์)
No.63498 เสาวลักษณ์ ง่วนฉาย (ตังค์) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

แนะนำเพิ่มเติม :
ปัจจุบันเป็นข้าราชการครู สอนคณิตศาสตร์ชั้นประถม No.63498 เสาวลักษณ์ ง่วนฉาย (ตังค์)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ