จำนวนผู้เข้าชม 406 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 14/08/2561
No.63499 นวรัตน์ กล่อมดี (แอม)
No.63499 นวรัตน์ กล่อมดี (แอม) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ศึกษาอยู่ชั้น : ปี 3

แนะนำเพิ่มเติม :
สวัสดีค่ะ ชื่อแอม
นางสาวนวรัตน์ กล่อมดี
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 5 ปี
ปัจจุบันเป็นนักศึกษาโครงการครูคืนถิ่น สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สพม.9 สุพรรณบุรี

ผลงาน
-ตัวแทนโรงเรียนแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับม.ต้น
-ตัวแทนโรงเรียนแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ระดับม.ปลาย

ประสบการณ์
-พี่ติวในโครงการพี่แนะน้องสานสัมพันธ์ชาวคณิตศาสตร์ (เป็นการปูพื้นฐานให้น้องๆที่เข้ามาศึกษาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์
-เป็นติวเตอร์ให้เพื่อนๆ และน้องๆในสาขาที่ไม่เข้าใจเนื้อหา

แนวการสอน
  เน้นการเข้าใจ ให้น้องๆสามารถต่อยอดได้เมื่อเจอโจทย์ประยุกต์
  เป็นกันเอง ไม่เครียด ไม่กดดัน ให้น้องๆรู้สึกว่าคณิตเป็นเรื่องสนุก
  รูปแบบการสอบปรับเปลี่ยนตามความต้องการของน้องๆ อยากเน้นเรื่องไหน สามารถคุยกันได้ อยากให้น้องๆรู้สึกว่ามีพี่สาวมาช่วยสอนการบ้าน ^^ No.63499 นวรัตน์ กล่อมดี (แอม)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ