จำนวนผู้เข้าชม 53 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 14/08/2561
No.63503 อินทิรา บุญวิสูตร (หวาน)
No.63503 อินทิรา บุญวิสูตร (หวาน) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษาอยู่ชั้น : ป.โท

แนะนำเพิ่มเติม :
จบการศึกษาปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.36
โอลิมปิกวิชาการเคมีระดับเขตพื้นที่การศึกษา ค่าย 1 No.63503 อินทิรา บุญวิสูตร (หวาน)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ