จำนวนผู้เข้าชม 441 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 14/08/2561
No.63506 วรนนท์ วงศ์สิทธิสกุล (โดนัท)
No.63506 วรนนท์ วงศ์สิทธิสกุล (โดนัท) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : ป.ตรี วิทยาศาสตร์-เคมี จุฬาฯ ป.โท // ป.โท ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ จุฬาฯ

แนะนำเพิ่มเติม :
Line ID: meenoi-donut
การศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตร์-เคมี จุฬาฯ ป.โท // ป.โท ปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ จุฬาฯ


1. ประสบการณ์ด้านการสอน
• อาจารย์พิเศษ รายวิชาเคมีอินทรีย์ และปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ หลักสูตรพยาบาลกาชาด สถากาชาดไทย และพยาบาลตำรวจ
• มีประสบการณ์การสอนทั้งแบบตัวต่อตัว และสอนแบบกลุ่มมานานถึง 13 ปี ตั้งแต่ระดับ ม.ต้น ถึงระดับมหาวิทยาลัย

2. รูปแบบการสอน
• เน้นเนื้อตรงจุดของข้อสอบ ปรับแนวคำถามและเนื้อหาประกอบการสอนให้สอนคล้องกับผู้เรียน
• สอนสบายๆ ใจเย็น ไม่เครียด ไม่กดดัน ให้ผู้เรียนใช้เวลาในการพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่
• อธิบายเนื้อหาเป็นขั้นตอน เรียงลำดับเนื้อหาและแบบฝึกหัดจากง่ายไปยาก
• จัดทำเอกสารประกอบการสอนขึ้นเองทั้งหมด เนื้อหาจึงมีความสอดคล้องกับการบรรยาย
• เน้นย้ำจุดที่ผิดบ่อยๆ และให้ผู้เรียนฝึกฝนจนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ่ง

3. วิชาที่สอน
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย ฟิสิกส์ เคมี ทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม (เน้นสอนแบบกลุ่มมากกว่า) ติวสอบข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย รับสอนและบรรยาย(ฟรี‼!)ตามโรงเรียนต่างๆ เพื่อเป็นการกระจายความรู้และสร้างโอกาสในการเรียนรู้ No.63506 วรนนท์ วงศ์สิทธิสกุล (โดนัท)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ