จำนวนผู้เข้าชม 674 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 14/08/2561
No.63536 ศุภวิริยะ สรณารักษ์ (เกล้า)
No.63536 ศุภวิริยะ สรณารักษ์ (เกล้า) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนะนำเพิ่มเติม :
วท.บ เคมี เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (GPA 3.31)
วท.ม. เคมี (เคมีอินทรีย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (GPA 3.97)
ประสบการณ์การสอน 5ปี สร้างความเข้าใจในเนื้อหาวิชาเคมี และทำโจทย์ No.63536 ศุภวิริยะ สรณารักษ์ (เกล้า)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ