จำนวนผู้เข้าชม 617 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 14/08/2561
No.63545 ณัฐวัลย์ ชัยโอภานนท์ (ใจ)
No.63545 ณัฐวัลย์ ชัยโอภานนท์ (ใจ) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนะนำเพิ่มเติม :
การศึกษา:
2558-2560         ปริญญาโท สาขาโลจิสติกส์ คณะบัญฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2552-2556         ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี คณะวิทยาการจัดการสาขาการตลาด
ผลการศึกษา: เกรดเฉลี่ย 3.26 (เกียรตินิยมอันดับ 2)

รางวัล:
- ใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรคุมอง
- รางวัลชมเชยจากการประกวดแผนการตลาดเชิงกิจกรรม Honda Scoopy i ครั้งที่ 5 (ภาคกลาง)

ประสบการณ์การสอน

2550-2552ครูผู้ช่วยที่ศูนย์คุมอง ตรวจและสอนทุกระดับชั้น
2559ติวสอบระดับมหาวัทยลัย
- มหาวิทยาลัยการบิน: สถิติ
- มหาวิทยาลัยหอการค้า คณะบริหารธุรกิจ: คณิตธุรกิจ
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์: Calculas
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: Calculas
- มหาวิทยาลัยสงขลา คณะวิศวกรรมศาสตร์: Mathmatics
- มหาวิทยาลัยรามคำแหง: คณิตพื้นฐาน
- มหาวิทยลัยกรุงเทพ(อินเตอร์): Fundamental Mathmetical
2558-ปัจจุบันสอนตามเนื้อหาโรงเรียนเพื่อเพิ่มเกรด โรงเรียนเตรียมอุดมสายวิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ, ศิลป์ภาษา โรงเรียนวชิราวุธ, โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน, โรงเรียนเซนฟรัง, โรงเรียนสาธิตปทุมวัน, โรงเรียนสาธิตจุฬา ระดับชั้น ม.4 – ม.6
สอนตามเนื้อหาโรงเรียนเพื่อเพิ่มเกรด โรงเรียนสาธิตม.ศ.ว., โรงเรียนเซนโย, โรงเรียนสารศาสตร์เอกตรา ระดับชั้น ม.1 - ม.3
ติวสอบเข้าม.1 โรงเรียนสาธิตม.ศ.ว.
ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย PAT 1, SAT MATH No.63545 ณัฐวัลย์ ชัยโอภานนท์ (ใจ)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ