จำนวนผู้เข้าชม 26 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 14/08/2561
No.63549 Danai Lhairoongroj (Pu)
No.63549 Danai Lhairoongroj (Pu) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/บริหารธุรกิจ(การเงินและการธนาคาร)

แนะนำเพิ่มเติม :
ผ่านการทดสอบใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน(Single License)
ผ่านการทดสอบใบอนุญาตนักวิเคราะห์การลงทุนระดับ1(CISA Level 1)

สามารถสอนปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเรียนได้
เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการเงิน หรือมีพื้นฐานเล็กน้อย No.63549 Danai Lhairoongroj (Pu)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ