จำนวนผู้เข้าชม 427 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 14/08/2561
No.63555 อารีรัตน์ ทองสุทธิ์ (เอ๋)
No.63555 อารีรัตน์ ทองสุทธิ์ (เอ๋) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนะนำเพิ่มเติม :
จบการศึกษาระดับปริญญาโท จากสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับสอง)

LINE ID : eurokung05
หมายเลขโทรศัพท์ : 0632056626 No.63555 อารีรัตน์ ทองสุทธิ์ (เอ๋)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ