จำนวนผู้เข้าชม 44 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 24/08/2561
No.63594 Jinapa Innamngern (ปุ๊กลุ๊ค)
No.63594 Jinapa Innamngern (ปุ๊กลุ๊ค) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิต สาขา International Business Administration
ศึกษาอยู่ชั้น : ปี 3

แนะนำเพิ่มเติม :
จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก โรงเรียนธัญรัตน์ สายวิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์
ตอนนี้ศึกษาอยู่ระดับชั้น ปี 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลนีราชมงคลธัญบุรี สาขา International Business Administration

ภาษาอังกฤษ

++พัฒนาทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน
ระดับเด็กเล็ก อนุบาล และประถม ในการเริ่มสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

**สามารถสอนถึงบ้านและตามสถานที่ ทั้งหลังเลิกเรียนและเสาร์อาทิตย์ หากน้องๆเดินทางไม่สะดวก

ตัวต่อตัว หรือ เป็นกลุ่ม (2-3 คน)
develop your skill : Speaking (Verbal Communication Skills) / Reading / Writing (Grammar)

Class Level: Nursery (1 hour at a time)
Kindergartens (1-2 hour at a time)
Primary School (2 hours)
** One on one or Private Group (2-3)

enjoy & relax

คณิตศาสตร์ ((สามารถสอนได้ทุกบทที่อยากให้สอน))


สนใจสอบถาม
Line ID: 0866138335 No.63594 Jinapa Innamngern (ปุ๊กลุ๊ค)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ