จำนวนผู้เข้าชม 500 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 24/08/2561
No.63597 ธรรมศิษฐ์ ภูมิศิริเจริญ (ภู)
No.63597 ธรรมศิษฐ์ ภูมิศิริเจริญ (ภู) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/รัฐศาสตร์
ศึกษาอยู่ชั้น : ปี4

แนะนำเพิ่มเติม :
วิธีการสอนเน้นผู้เรียนเป็นหลัก. นะครับ
อยากได้แบบไหรฝนลอกได้เบยครับ มีเอกสารการสอนที่ผู้สอนทำเองทุกครั้งครับ No.63597 ธรรมศิษฐ์ ภูมิศิริเจริญ (ภู)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ