จำนวนผู้เข้าชม 550 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 24/08/2561
No.63612 คมชิต เนียมเทศ (นน)
No.63612 คมชิต เนียมเทศ (นน) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนะนำเพิ่มเติม :
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วิศวกรรมศาสตร์
  สาขา วิศวกรรมเคมี
ปริญญาโท
  Chemical Engineering Practice School
  วิศวกรรมศาสตร์
  สาขา วิศวกรรมเคมี
ประวัติการฝึกงาน
  Western Digital Thailand
  SCG Chemical
ประวัติการทำงาน
  Worley Parsons resource and energy
  Absolute Clean Power
มีเอกสารประกอบการสอนให้
รับสอนระดับชั้น มัธยมต้น เเละมัธยมปลาย
เชี่ยวชาญวิชา เคมีเเละคณิตศาสตร์
อัตราค่าสอน
  ตัวต่อตัว 350-400 บาทต่อชั่วโมง
  กลุ่ม 2 คน 250 บาทต่อชั่วโมง
  กลุ่ม 3 คน 200 บาทต่อชั่วโมง
  กลุ่ม 4 คน 150 บาทต่อชั่วโมง
สถานที่สอน
  1. เเฟชั่นไอส์เเลนด์
  2. พรอมมานาด
  3. อมอรินี่ สาขา สวนสยาม No.63612 คมชิต เนียมเทศ (นน)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ