จำนวนผู้เข้าชม 45 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 31/08/2561
No.63650 เสาวนันท์ ลิ้มบุญยประเสริฐ (มี่มี่)
No.63650 เสาวนันท์ ลิ้มบุญยประเสริฐ (มี่มี่) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาจีน

แนะนำเพิ่มเติม :
- No.63650 เสาวนันท์ ลิ้มบุญยประเสริฐ (มี่มี่)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ