จำนวนผู้เข้าชม 45 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 10/09/2561
No.63701 สุกานดา แววบัณฑิต (โฟม)
No.63701 สุกานดา แววบัณฑิต (โฟม) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/คณะวิทยาศาสตร์
ศึกษาอยู่ชั้น : ปริญญาเอก

แนะนำเพิ่มเติม :
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์  สาขาเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (เกียรตินิยมอันดับ 1)
• ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์  สาขาเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ทุน คปก)

• ประสบการณ์การสอน:
ปี 2556  ครูคณิตศาสตร์ สถาบัน KUMON
ปี 2556–2558  ครูคณิตศาสตร์ สถาบัน Mathnasium
ปี 2558 – ปัจจุบัน  ครูคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ ม.ต้น หลักสูตร Cambridge, McGraw-Hill, สิงคโปร์ และไทย, ครูคณิตศาสตร์และเคมี ม.4 หลักสูตรไทย

*หลักสูตรไทย ถนัดสอนเพื่อเพิ่มเกรด เพิ่มความเข้าใจ ปูพื้นฐาน การคิดวิเคราะห์ //ไม่ถนัดการติวเพื่อสอบเข้าโรงเรียนที่มีข้อสอบเฉพาะตัว เกินหลักสูตรมาตรฐาน (O-net)
*หลักสูตรต่างประเทศ สามารถสอนได้ทั้งการเรียนเพื่อเพิ่มเกรด ปูพื้นฐาน และติวเพื่อสอบเข้า โดยสอนเป็นภาษาไทย เนื้อหาเป็นอังกฤษ

**อัตราค่าเรียน (ตัวต่อตัว) อนุบาล-ประถมปลาย 300.-/ชม, ม.ต้น 350.-/ชม (หลักสูตรไทย/ต่างประเทศ), ม.4 400.-/ชม (เคมี, คณิตศาสตร์)
**ระดับอนุบาล-ม.ต้น สามารถเรียนวิทย์และคณิตสลับกันได้, เรียนเป็นกลุ่มหรือมีข้อสงสัย สอบถามได้ทางเบอร์โทรและอีเมล์ No.63701 สุกานดา แววบัณฑิต (โฟม)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ