จำนวนผู้เข้าชม 38 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 10/09/2561
No.63706 ไพลิน เจริญพานิช (พลอย)
No.63706 ไพลิน เจริญพานิช (พลอย) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทะ /วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ

แนะนำเพิ่มเติม :
พลอยเป็นครูสอนสบายๆ สไตล์ play & learn เพื่อลดความตึงเครียด และเปลี่ยนทัศนคติต่อการเรียนรู้ให้ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป เพิ่ม IQ และ EQ ได้พร้อมๆกัน จากกิจกรรมสร้างสรรค์ภายในชั่วโมงเรียน
....
จบจากสถาบันและสาขาที่ไม่เกี่ยวกับการสอนโดยตรง หากแต่มีประสบการณ์ตรงจากการทำงานเป็นครูสอนเด็กเล็ก ทำให้พลอยความเข้าใจในธรรมชาติของเด็ก มีความใจเย็นและอดทนอดกลั้นได้ดี สามารถรับมือกับอารมณ์ของเด็กได้ และปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้เข้ากับธรรมชาติของเด็กแต่ละคนได้
....
อัตราแค่สอน
วิชา คณิตศาสตร์ 2 ชั่วโมง 450 บาท
วิชา วิทยาศาสตร์ 2 ชั่วโมง 450 บาท
วิชา ภาษาไทย 2 ชั่วโมง 350 บาท
วิชา ภาษาอังกฤษ 2 ชั่วโมง 500 บาท
   ภาษาอังกฤษ Outside Fighting 1 ชั่วโมง 350 บาท
....
สอนขั้นต่ำ 2 ชั่วโมงทต่อ 1 ครั้ง
สามารถ เรียน 2 วิชาใน 1 ครั้งได้ ค่าเรียนคิดเฉลี่ย
....
สอนรูปแบบ ติวเตรียมสอบ เน้นแบบฝึกหัด ตะลุยโจทย์ ทบทวนความเข้าใจ เพื่อทำคะแนน ทุกวิชา ชั่วโมงละ 300 บาท No.63706 ไพลิน เจริญพานิช (พลอย)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ