จำนวนผู้เข้าชม 29 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 17/09/2561
No.63718 ณัฐกิตติ์ แป้นถึง (มิก)
No.63718 ณัฐกิตติ์ แป้นถึง (มิก) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : จุฬาลงกรณ์/ศิลปกรรมศาสตร์

แนะนำเพิ่มเติม :
สำหรับน้องๆที่เพิ่งเริ่มต้น
น้องจะได้เรียนรู้การวาดฟิกเกอร์
อย่างถูกต้อง มีเอกลักษณ์ และละเอียดที่สุด
รวมไปถึงการลงสีลายผ้าขั้นพื้นฐานที่น้องต้องวาดให้ได้เพื่อใช้สำหรับสอบตรงเข้ามหาลัยชั้นนำ No.63718 ณัฐกิตติ์ แป้นถึง (มิก)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ