จำนวนผู้เข้าชม 394 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 17/09/2561
No.63723 พัทธนันท์ ปรีชาอนันตกุล (ตุ๊กตา)
No.63723 พัทธนันท์ ปรีชาอนันตกุล (ตุ๊กตา) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ

แนะนำเพิ่มเติม :
- จบการศึกษามัธยมปลายที่ประเทศสิงคโปร์ จึงสามารถใช้ได้ 2 ภาษาคะ และได้ปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การตลาด
- รับสอนวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาจีนกลาง และสอนการบ้าน ชั้นประถม-ม.ต้น ช่วงวัยปูพื้นฐานให้แน่น
- โดยส่วนตัวเป็นคนใจเย็น และมีความเข้าใจธรรมชาติของเด็ก
- สอนวิชาภาษาอังกฤษ ในเรื่องของ การเขียน การอ่าน การสนทนา ไวยากรณ์
- สอนวิชาภาษาจีน ในเรื่องการเขียน การอ่าน สะกดคำ Hanyupinyin

อัตราการสอน
วิชา ภาษาอังกฤษ 1 ชั่วโมง 350 บาท
วิชา ภาษาจีนกลาง 1 ชั่วโมง 350 บาท
--------------------------
สอนขั้นต่ำ 2 ชั่วโมงต่อ 1 ครั้ง
สามารถ เรียน 2 วิชาใน 1 ครั้งได้ No.63723 พัทธนันท์ ปรีชาอนันตกุล (ตุ๊กตา)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ