จำนวนผู้เข้าชม 106 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 24/09/2561
No.63760 Siriphorn Kumkoon (yui)
No.63760 Siriphorn Kumkoon (yui) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศึกษาอยู่ชั้น : ปี5 (กำลังฝึกสอน)

แนะนำเพิ่มเติม :
เรียยนคณะครุศาสตร์อุตสาหรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

เป็นติวเตอร์มาแล้ว 2 ปี
รับติวตามบทเรียน สอบเข้า O-NET
รับสอนเขียนเว็บเบื้องต้น และคอมพิวเตอร์พื้นฐาน No.63760 Siriphorn Kumkoon (yui)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ