จำนวนผู้เข้าชม 76 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 26/09/2561
No.63765 นภภวันต์ ณ รังษี (ต๊อบ)
No.63765 นภภวันต์ ณ รังษี (ต๊อบ) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศึกษาอยู่ชั้น : ปริญญาโท

แนะนำเพิ่มเติม :
เรียกจุลชีววิทยาการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ อยู่ค่ะ
วิชาถนัดคือวิทยาศาสตร์ ค่ะ วิชาอื่นๆสอนได้เช่นกันค่ะ No.63765 นภภวันต์ ณ รังษี (ต๊อบ)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ