จำนวนผู้เข้าชม 177 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 28/09/2561
No.63773 อรณา หาญกิจจะกุล (เจด)
No.63773 อรณา หาญกิจจะกุล (เจด) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : Monash University in Australia (คณะแพทยศาสตร์)
ศึกษาอยู่ชั้น : ปี1

แนะนำเพิ่มเติม :
เรียนที่สิงคโปร์ตั้งแต่ประถม 2 จนจบ IB ด้วยคะแนน 41/45 และจบ o level ที่ 6A1s กับ 1A2. ตอนนี้จะไปเรียนหมอที Monash University in Australia. เรียนภาษาจีนทีสิงคโปร์มา 11 ปี จบ IB Chinese B 7/7.  เคยสอนสอนเด็ก Inter วิชา Math, Science และ ภาษาอังกฤษ. No.63773 อรณา หาญกิจจะกุล (เจด)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ