จำนวนผู้เข้าชม 83 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 28/09/2561
No.63776 พงศ์ภัค สตามัน (อัส)
No.63776 พงศ์ภัค สตามัน (อัส) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : มหาวิยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์
ศึกษาอยู่ชั้น : ปี2

แนะนำเพิ่มเติม :
สอนโดยนักศึกษาม.มหิดล สอนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.ต้น และ เคมี ม.ปลาย  ขั้นต่ำชม.ละ 100 No.63776 พงศ์ภัค สตามัน (อัส)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ