จำนวนผู้เข้าชม 1,074 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 28/09/2561
No.63777 ศราวุธ ทิฆะชน (เคน)
No.63777 ศราวุธ ทิฆะชน (เคน) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : ปริญญาโทด้านการตลาด (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากสถาบันบริหารธุรกิจกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และปริญญาตรีด้านการจัดการ (เกียรตินิยมอันดับ1) จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

แนะนำเพิ่มเติม :
สวัสดีครับ พี่รับสอนภาษาอังกฤษ แบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่มครับ

จบการศึกษาจากสถาบัน:
- ปริญญาตรีด้านการจัดการ (เกียรตินิยมอันดับ1) จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาโทด้านการตลาด (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากสถาบันบริหารธุรกิจกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  (Paris Graduate School of Management)

ประวัติการทำงาน:
- ด้านการเขียนรายงานวิจัยภาษาอังกฤษของบริษัทต่างชาติกว่า15 ปี

รับสอนภาษาอังกฤษ:

- แบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่ม
- รับสอนทั้งนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป
- ทั้งการสนทนาในชีวิตประจำวัน(ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน), การเตรียมตัวสอบหรือไปศึกษาต่อ รวมทั้งการสอบในโรงเรียนหรือสอบเข้ามหาวิทยาลัย
- รวมทั้งการสอนเพื่อสอบโทอิก เพื่อผ่านเกณฑ์ที่ทำงาน 
หรืออยากฝึกภาษาก่อนไปเรียนต่อต่างประเทศ

ด้วยประสบการณ์การสอน ทำให้เข้าใจปัญหาของผู้เรียน และมีแบบฝึกหัดมากมายที่ช่วยพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน

รายละเอียดอื่นๆ สามารถสอบถามได้ทางโทรศัพพท์ ไลน์หรืออีเมล

Line ID: Ken_bkk
E-mail: sarawutken@gmail.com

ตัวต่อตัว 300 บาท/ต่อชั่วโมง
กลุ่ม (2-4 คน) 200 บาท/ต่อชั่วโมง
ในกรณีเหมาชั่วโมง (เรียนหลายๆชั่วโมง) จะคิดราคาพิเศษครับ No.63777 ศราวุธ ทิฆะชน (เคน)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ