จำนวนผู้เข้าชม 290 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 08/10/2561
No.63796 ปิยธิดา สูญกลาง (เนิร์ส)
No.63796 ปิยธิดา สูญกลาง (เนิร์ส) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ศึกษาอยู่ชั้น : ปี1

แนะนำเพิ่มเติม :
สอนใจเย็น เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจและได้รับความรู้มากที่สุด ถ้าไม่เข้าใจจะสอนแบบค่อยเป็นค่อยไปและกระชับ และเน้นติวเข้มสำหรับนักเรียนที่ต้องการเน้นการสอบเข้า รับสอบนการบ้าน หนังสือแบบฝึกหัดต่างๆ รวมทั้งข้อสอบสอบเข้าตามความต้องการของผู้เรียน No.63796 ปิยธิดา สูญกลาง (เนิร์ส)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ