จำนวนผู้เข้าชม 75 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 08/10/2561
No.63803 จักษวัชร์ สง่าวิทยากร (พี่เต้)
No.63803 จักษวัชร์ สง่าวิทยากร (พี่เต้) ข้อมูลส่วนตัว :
สถานศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศึกษาอยู่ชั้น : ปริญญาเอก

แนะนำเพิ่มเติม :
รับสอนพิเศษ :
- คณิตศาสตร์ ระดับประถมและมัธยมต้น
- ฟิสิกส์ ระดับมัธยมปลาย
- เคมี ระดับมัธยมปลาย
- เคมีทั่วไป 1-2 ระดับมหาวิทยาลัย
- เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน ระดับมหาวิทยาลัย
*ติวสอบกลางภาคและปลายภาคเพื่อเพิ่มเกรดในชั้นเรียน
*ติวสอบเข้าโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ติวสอบแข่งขันทั่วไป
*รับสอนทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม

การศึกษาผู้สอน :
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
- ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี (เคมีวิเคราะห์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- เป็นนักศึกษาในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
*มีประสบการณ์สอนมากกว่า 6 ปี

แนวการสอน :
- อธิบายเนื้อหาและสรุปย่อประเด็นสำคัญ
- ฝึกทำโจทย์ที่เกี่ยวข้องจากง่ายไปยากเพื่อให้เกิดความชำนาญ
- สอบวัดผลหลังเรียนจบในแต่ละบท เพื่อทดสอบความเข้าใจ
- มีเอกสารประกอบการสอนให้

สถานที่สอน :
- โลตัสพระราม 2
- คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) มหาวิทยาลัยมหิดล (ติดกับ รพ.รามาธิบดี)

อัตราค่าสอน :
- เรียนเดี่ยว 300 บาท/ชั่วโมง
*เรียนขั้นต่ำ 2 ชั่วโมง/ครั้ง

ช่องทางการติดต่อ :
- โทร 0998072130
- LINE ID : ptae_tutor No.63803 จักษวัชร์ สง่าวิทยากร (พี่เต้)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ