จำนวนผู้เข้าชม 84 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 08/10/2561
No.63810 ธนาวุฒิ ป้องโพนทอง (อาร์ม)
No.63810 ธนาวุฒิ ป้องโพนทอง (อาร์ม) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / พาณิชศาสตร์และการบัญชี

แนะนำเพิ่มเติม :
-  รับสอนภาษาอังกฤษระดับ ป.1 – ม.6
-  เน้นการปูพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษทั้งการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน
-  สอนโดยเน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มคะแนนในชั้นเรียน การสอบวัดระดับ/ความรู้ หรือเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยรูปแบบและแผนการสอนจะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการเรียนของน้องๆ เป็นหลัก
-  เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ไม่ชอบภาษาอังกฤษ หรือมองว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องยาก ไม่มีพื้นฐานมาก่อน รวมถึงน้องๆ ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น
-  ในชั่วโมงแรกจะทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของน้องๆ และพูดคุยกันก่อน เพื่อดูพื้นฐานของน้องๆ รวมถึงดูจุดประสงค์ในการเรียน เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบการเรียนและแผนการสอน หากน้องๆ ไม่พอใจก็สามารถปฏิเสธการสอนได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น No.63810 ธนาวุฒิ ป้องโพนทอง (อาร์ม)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ