จำนวนผู้เข้าชม 629 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 08/10/2561
No.63821 บุปผชาติ สิงโตมาศ (พี่บุป)
No.63821 บุปผชาติ สิงโตมาศ (พี่บุป) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : จุฬา/อักษร

แนะนำเพิ่มเติม :
ประสบการณ์สอนมากกว่า 20 ปี ปรับเนื้อหาและวิธีการตามวัตถุประสงค์และทักษะของผู้เรียนตามรายบุคคล
เข้าใจคนที่อ่อนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี แก้ไขจุดอ่อนและพัฒนาจุดเด่นของผู้เรียนให้ดีขึ้น No.63821 บุปผชาติ สิงโตมาศ (พี่บุป)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ