จำนวนผู้เข้าชม 24 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 25/10/2561
No.63855 วัชรธรณ์ รัตนนาคินทร์ (มาย)
No.63855 วัชรธรณ์ รัตนนาคินทร์ (มาย) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนะนำเพิ่มเติม :
สอนเรื่องที่เข้าใจยากให้ง่าย ใช้สื่อประกอบการสอนให้เนื้อหาน่าสนใจ ปรับรูปแบบการสอนตามความถนัดของผู้เรียน การเรียนรู้สอดรับกับความต้องการและเนื้อหาตามบทเรียน 👌 No.63855 วัชรธรณ์ รัตนนาคินทร์ (มาย)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ