จำนวนผู้เข้าชม 100 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 25/10/2561
No.63877 สิริเชษฐ์ สำราญอยู่ดี (หนึ่ง)
No.63877 สิริเชษฐ์ สำราญอยู่ดี (หนึ่ง) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / วิศวกรรมศาสตร์

แนะนำเพิ่มเติม :
เน้นการสอนให้เข้าใจโดยไม่ต้องท่องจำ และฝึกทำโจทย์ที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น No.63877 สิริเชษฐ์ สำราญอยู่ดี (หนึ่ง)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ