จำนวนผู้เข้าชม 88 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 14/11/2561
No.63947 วิชาญ นวมงคลสวาท
No.63947 วิชาญ นวมงคลสวาท ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์

แนะนำเพิ่มเติม :
ประวัติการศึกษา :
สำเร็จการศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.89
ประกาศนียบัตรเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นของคณะนิติศาสจร์ระดับชั้นปีที่ 2 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2555 และ 2557 ตามลำดับ
สำเร็จการศึกษา A General English Course ระดับการศึกษา Advanced Level (เลเวลสูงสุด) ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึง 6 เมษายน 2561
สำเร็จการศึกษา A Preparation for IELTS Course ระดับการศึกษา Upper-Intermediate Level ระหว่างวันที่ 9 เมษายน ถึง 18 พฤษภาคม 2561
ที่สถาบัน Shafston International College เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย
สำเร็จการศึกษา เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 68 เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
สำเร็จหลักสูตร วิชาว่าความ (ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ) ของสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

ทำไมถึงควรเรียนกับพี่แจ็ค :
- ประยุกต์การสอน ที่ได้รับมาจากการเรียนที่สถาบันสอนภาษาต่างประเทศ เข้ากับการสอนที่ประเทศไทย
- มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ และได้รับเลือกให้เป็นผู้ช่วยอาจารย์ประจำวิชากฎหมายแพ่ง ประจำปีการศึกษา 2557 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มีชีทให้ทุกครั้ง ปรับปรุงชีทให้สดใหม่ทุกครั้งที่สอน เพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมกับผู้เรียนมากที่สุด
- ปลูกฝังการออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
- สอนด้วยใจที่รักการสอน รู้สึกสนุกทุกครั้งที่สอน สิ่งที่อยากเห็นที่สุดคือความสำเร็จของน้องๆ ความสำเร็จของน้องๆ คือความภาคภูมิใจของพี่
- มีเทคนิคในการสอนให้ภาษาอังกฤษสนุก ใจดี แต่ปลูกฝังให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษา

รับสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปี 1 ถึง มัธยมศึกษา 6 เน้นเพิ่มเกรดในโรงเรียน และ/หรือเพื่อใช้เข้าสอบโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
รับสอนวิชาความรู้พื้นฐานทางกฎหมาย (นิติศาสตร์) เพื่อใช้เข้าสอบมหาวิทยาลัย

อัตราค่าเรียน :
ต่อ  1 ชม.    -1คน 250 บาท    -2คน 150 บาท   -3คนขึ้นไป 100 บาท

ติดต่อสอบถามที่ :
LINE : jack11825 No.63947 วิชาญ นวมงคลสวาท
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ