จำนวนผู้เข้าชม 37 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 30/11/2561
No.63981 ปวีณ์นุช แน่นหนา (ยูกิ)
No.63981 ปวีณ์นุช แน่นหนา (ยูกิ) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนะนำเพิ่มเติม :
- No.63981 ปวีณ์นุช แน่นหนา (ยูกิ)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ