จำนวนผู้เข้าชม 36 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 03/12/2561
No.64036 รัฐนันท์ ศุภสาธิต (กั๋ง)
No.64036 รัฐนันท์ ศุภสาธิต (กั๋ง) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : บัญชี จุฬาฯ (BBA)

แนะนำเพิ่มเติม :
ประวัติการศึกษา
- บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เกรด 3.98
- เตรียมอุดมศึกษา สาขาวิทย์-คณิต
- พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ สาขา BBA (เกียรตินิยมอันดับสอง)
- University of Mannheim (โครงการแลกเปลี่ยน)

คะแนนสอบ
- TOEFL: 102/120
- GAT (Eng): 138/150 No.64036 รัฐนันท์ ศุภสาธิต (กั๋ง)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ