จำนวนผู้เข้าชม 44 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 25/12/2561
No.64113 สุทธิรัตน์ ปัญญาเหมือง (ปาล์มมี่)
No.64113 สุทธิรัตน์ ปัญญาเหมือง (ปาล์มมี่) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : จบการศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์(เครื่องกล)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

แนะนำเพิ่มเติม :
ชื่อ สุทธิรัตน์ ปัญญาเหมือง (ปาล์มมี่ ) อายุ27 ปี
จบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท
คณะวิศวกรรมศาสตร์(เครื่องกล)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

*รับสอนพิเศษ คณิตศาสตร์  แคลคูลัส
วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)
ความถนัดทางวิศวกรรม
สอนนักเรียน ม.1-ม.6
ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี บางแเสน ศรีราชา
และสอนระดับมหาวิทยาลัย ทุกชั้นปี
รับสอนทั้งหลักสูตรไทยและ Inter
รับทั้งเรียนกลุ่ม และเรียนเดี่ยว

ประสบการณ์การสอน8ปี:
-ติวเตอร์ประจำอยู่ที่ Clever Tutor
-ติวเตอร์ประจำอยู่ที่ IQ Plus house Tutor
-ติวเตอร์บ้านขยันเรียนสาขาหมู่บ้านสุขสันต์6 สอนหลักปกติและอินเตอร์
-ติวเตอร์จินตคณิต Smart Brain (ทั้งหลักสูตรปกติและอินเตอร์)
-ติวเตอร์บ้านครูยา รังสิตคลอง10 (สอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ต้นและม.ปลาย)
-ติวเตอร์Freelanceสอนตามบ้านและสอนออนไลน์ผ่าน Vedio Call (สอนม.ต้น ม.ปลาย และระดับมหาลัย)


-ติวเตอร์สอนออนไลน์ผ่าน Vedio Call เนื้อหาวิชาเฉพาะระดับมหาลัย
วิชา Math, Physics, Thermodynamics, Aerospace
- ปัจจุบัน* ติวเตอร์ประจำที่บ้านพี่ติวน้อง. วิชา วิทย์ คณิต อังกฤษและฟิสิกส์


ความสำเร็จของลูกศิษย์:
**ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงประถม
มีสมาธิและสามารถเข้าใจคณิตศาสตร์ได้ง่ายจากจินตคณิต
เข้าใจวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันและการทดลองง่ายๆเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก

**ระดับมัธยมศึกษา
จากน้องที่ไม่เข้าใจวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สามารถเข้าใจได้ง่าย
สอบผ่านในระดับคะแนนที่ดีเยี่ยม และมีผลการเรียนที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจ
เข้าใจเนื้อหาการเรียนภาษาไทยได้มากขึ้น และมีเกรดเฉลี่ยวิชาภาษาไทยดีขึ้น

**ระดับอุดมศึกษา
สามารถเข้าใจเนื้อหาวิชา Math, Physics, Thermodynamics, Aerospace
และมีผลการเรียนดีขึ้น จนผ่านรายวิชาได้

**ลูกศิษย์สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้แต่ละสถาบันดังนี้
คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตร
Aviation Institute, Rangsit University –(สถาบันการบิน)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าธนบุรี
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

*รับสอนทั้งคลาสเดี่ยวและกลุ่ม
เนื้อหาติวเพิ่มเกรดและความเข้าใจ
เนื้อหาติวสอบเข้าม.1 ม.4
และเนื้อหาระดับมหาวิทยาลัย No.64113 สุทธิรัตน์ ปัญญาเหมือง (ปาล์มมี่)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ