จำนวนผู้เข้าชม 33 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 25/12/2561
No.64115 ณัฐกฤษณ์ พงศ์ศศิธร (บูม)
No.64115 ณัฐกฤษณ์ พงศ์ศศิธร (บูม) ข้อมูลส่วนตัว :
จบการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / คณะวิศวกรรมศาสตร์

แนะนำเพิ่มเติม :
สวัสดีครับน้องๆ

ชื่อ: พี่บูม
วิชาที่สอน: คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ทั้งระดับม.ต้น และ ม.ปลาย
ค่าสอน: 300 บาท/ชั่วโมง
การศึกษา:
- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

แนวทางการสอน: เน้นทำความเข้าใจ และฝึกฝนการทำโจทย์

เวลาที่สะดวกสอน:
วันจันทร์-วันศุกร์ หลัง 18.00 น. (พญาไท, สยาม และบริเวณใกล้เคียง)
วันเสาร์-วันอาทิตย์ สะดวกทั้งวันครับ (สถานที่ตามแต่ตกลง)

ยินดีให้คำปรึกษาปัญหาการเรียนครับ
Line id: Boomluckily No.64115 ณัฐกฤษณ์ พงศ์ศศิธร (บูม)
 
วิชาที่รับสอน
 
การติดต่อ